ART/MUSIC Summer Camp ครั้งที่ 2 ณ หาดหน้าวัดเราะ

เป็นงานแคมป์ที่ชัดเจนในเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแน่นอน ก่อร่างสร้างตัวงานมาด้วยความเป็นจิตสาธารณะของกลุ่มวัยรุ่น(ปลายๆ 55) พื้นเพเป็นลูกหลานคนท่าหลาที่รักหวงแหนท่าหลา และต้องการสร้างพื้นที่สาธารณะที่เป็นที่ปลอดภัย

Loading

ThaiTheme

29/03/2023
Message us