ART/MUSIC Summer Camp ครั้งที่ 2 ณ หาดหน้าวัดเราะ

เป็นงานแคมป์ที่ชัดเจนในเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแน่นอน ก่อร่างสร้างตัวงานมาด้วยความเป็นจิตสาธารณะของกลุ่มวัยรุ่น(ปลายๆ 55) พื้นเพเป็นลูกหลานคนท่าหลาที่รักหวงแหนท่าหลา และต้องการสร้างพื้นที่สาธารณะที่เป็นที่ปลอดภัย

Moredesignthai.com

29/03/2023

ณ คอนแห่งศรัทธา แคมป์ทานไฟ #2 วัดเราะ ท่าศาลา

ขึ้นชื่อเรื่องไอเดียการจัดงานภายใต้คอนเซปที่ไม่เหมือนใคร ต้องยกให้ทีมงาน แคมป์วัดเราะ โดยนโยบายหลักของทีมผู้จัดงานคือ ไร้น้ำไร้ควัน ไม่มีแอลกอฮอล์ ปลอดบุหรี่ ปลอดกัญชา ปลอดยาเสพติด

Moredesignthai.com

26/01/2023
Message us