Blue House Cafe and Bistro นาเคียน

คาเฟ่ย่านในเมืองนครศรีธรรมราชที่ใช้ประโยชน์จากบ้านที่อยู่อาศัยหลบตัวอยู่ย่านนาเคียน แต่มีความสดชื่นของธรรมชาติ แค่ขับรถไปทางถนนมะขามชุมหรือถนนสายทุ่งท่าลาดมุ่งหน้าไปทางนาเคียน

Moredesignthai.com

13/01/2024
Message us