กวนข้าวยาโค วัดมะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช

ประเพณีกวนข้าวยาโค หรือ ข้าวมธุปายาส หรืออื่นๆ ตามพื้นที่ เป็นประเพณีที่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลก่อนที่สัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้ โดยนางสุชาดา ธิดาของเศรษฐีหมู่บ้านเสนานิคม ได้นำอาหารซึ่งกวนด้วยข้าวมธุปายาส ไปบวงสรวงเทพยดาที่ใต้ต้นนิโครธ ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ได้พบพระพุทธองค์ ประทับอยู่ใต้ต้นนิโครธเข้าใจว่าเป็นเทพยดา จึงได้ข้าวมธุปายาสไปถวาย เมื่อพระพุทธองค์ทรงเสวยเสร็จแล้ว ได้ทรงนำถาดทองที่ใส่ข้าวมธุปายาสนั้นไปลอยน้ำ และทรงอธิฐานว่า ถ้าหากพระองค์จะได้ตรัสรู้ก็ขอให้ถาดทองนั้นลอยทวนน้ำขึ้นไป เมื่อพระองค์ทรงวางถาดลงในน้ำ ก็ปรากฏว่า ถาดทองลอยทวนน้ำขึ้นเหนือน้ำดังคำอธิฐาน ซึ่งพระองค์ทรงถือว่าภัตตาหารมื้อนั้นได้มีส่วนทำให้พระองค์ได้สำเร็จและตรัสรู้อริยสัจ 4 ได้

สำหรับในนครศรีธรรมราชเรานั้นมีการจัดพิธีนี้กันในหลายพื้นที่ตามความสะดวกของแต่ละวัด สำหรับวันนี้แอดมินพาไปชมพิธีกวนข้าวยาโคของวัดมะม่วงสองต้น ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช หลายภาคส่วนมาร่วมกวน ทั้งชาวบ้าน ทหาร นักเรียนนักศึกษา บรรยากาศครึกครื้นและอบอวนไปด้วยควันไฟ แต่ดูแล้วทุกคนไม่มีถอย ร่วมกวนกันจนเสร็จพิธี.

 742 total views,  4 views today

Facebook Comments