เหนื่อยจากเมืองใหญ่ พักใจที่เมืองคอน ท่องเที่ยว แบบสายมู เส้นท่าศาลา ชวนคุณมาเที่ยวคอน

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรี ธรรมราช ชวนทุกคน เที่ยวจาริกแสวงธรรม (ทำ) … ไหว้พระทำบุญ ศึกษาประวัติศาสตร์ เที่ยวชุมชน เรียนรู้ความแตกต่างทางศาสนา และอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน ที่ ท่าศาลา นครศรีธรรมราช

เที่ยวนครศรีธรรมราช
Facebook Comments
Message us