ตรวจ ปจ.1 ตรวจเครน ตรวจเครื่องจักรกล

แนะนำบริษัทผู้รับตรวจเครน ตรวจ ปจ.1 ตรวจ ปจ.2 ตรวจปั้นจั่น ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานภาครัฐให้สามารถออกใบรับรองการใช้งานเครื่องจักรกลต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามก็หมาย

บริการของเขามีอะไรบ้าง

  • ตรวจเครน
  • ตรวจปั้นจั่น
  • ตรวจลิทฟ์โดยสาร
  • ตรวจลิฟท์ขนส่ง
  • ตรวจเครื่องจักรกลทางการก่อสร้าง
  • อบรม 4ผู้
  • ตรวจ ปจ.1
  • ตรวจ ปจ.2

ติดต่อบริษัทตรวจเครน ตรวจ ปจ. ตรวจลิฟท์

คลิกเลย http://porjorcrane.com/

Facebook Comments
Message us