เมื่อเหล่านักวิ่งเมื่อคอนรวมตัว อะไรก็เกิดขึ้นได้

ปีละครั้งกับการรวมตัวกันของเหล่านักวิ่งในเมืองนครศรีธรรมราชจัดปาร์ตี้ปีใหม่แบบง่ายๆ ไม่มีธีม ไม่มีคอนเซ็ปมากมาย แต่เต็มไปด้วยความมันส์

เปิดงานหกโมงเย็น ทุกคนเดินมาในสภาพหล่อ สวย สไตล์นักวิ่งผู้ใส่ใจสุขภาพเป็นที่สุด คงจะมีแต่พิธีกรคนเดียวเท่านั้นกระมังที่ล่วงหน้าชาวบ้านไปหลายขุม

เพื่อนนักวิ่งทุกคนลงทะเบียนเพื่อแลกของขวัญ ด้านบนเวทีก็ยังคงเชือดเพื่อนๆทีละคน ผ่านการเก็บกดของพิธีกรนัตตี้

มีการแจงรางวัลเหล่านักวิ่งหลายรางวัล ก่อนจะมีการจับฉลากแลกของขวัญกัน

จากนั้นก็เป็นหน้าที่ของสิงห์สยามเล่นเปิดให้กับวง The Forest นับจากวินาทีนั้น ความสวย ความหล่อถูกเก็บลงกล่อง ความมันส์ยันวินาทีสุดท้าย

ภาพ Nut Teerakul (MedeePhoto)

281218_Event_294_resize 281218_Event_293_resize 281218_Event_292_resize 281218_Event_291_resize 281218_Event_290_resize 281218_Event_289_resize 281218_Event_288_resize 281218_Event_287_resize 281218_Event_286_resize 281218_Event_285_resize 281218_Event_284_resize 281218_Event_283_resize 281218_Event_282_resize 281218_Event_281_resize 281218_Event_280_resize 281218_Event_279_resize 281218_Event_278_resize 281218_Event_277_resize 281218_Event_276_resize 281218_Event_275_resize 281218_Event_274_resize 281218_Event_273_resize 281218_Event_272_resize 281218_Event_271_resize 281218_Event_270_resize 281218_Event_269_resize 281218_Event_268_resize 281218_Event_267_resize 281218_Event_266_resize 281218_Event_265_resize 281218_Event_264_resize 281218_Event_263_resize 281218_Event_262_resize 281218_Event_261_resize 281218_Event_260_resize 281218_Event_259_resize 281218_Event_258_resize 281218_Event_257_resize 281218_Event_256_resize 281218_Event_255_resize 281218_Event_254_resize 281218_Event_253_resize 281218_Event_252_resize 281218_Event_251_resize 281218_Event_250_resize 281218_Event_249_resize 281218_Event_248_resize 281218_Event_247_resize 281218_Event_246_resize 281218_Event_245_resize 281218_Event_244_resize 281218_Event_243_resize 281218_Event_242_resize 281218_Event_241_resize 281218_Event_240_resize 281218_Event_239_resize 281218_Event_238_resize 281218_Event_237_resize 281218_Event_236_resize 281218_Event_235_resize 281218_Event_234_resize 281218_Event_233_resize 281218_Event_232_resize 281218_Event_231_resize 281218_Event_230_resize 281218_Event_229_resize 281218_Event_228_resize 281218_Event_227_resize 281218_Event_226_resize 281218_Event_225_resize 281218_Event_224_resize 281218_Event_223_resize 281218_Event_222_resize 281218_Event_221_resize 281218_Event_220_resize 281218_Event_219_resize 281218_Event_218_resize 281218_Event_217_resize 281218_Event_216_resize 281218_Event_215_resize 281218_Event_214_resize 281218_Event_213_resize 281218_Event_212_resize 281218_Event_211_resize 281218_Event_210_resize 281218_Event_209_resize 281218_Event_208_resize 281218_Event_207_resize 281218_Event_206_resize 281218_Event_205_resize 281218_Event_204_resize 281218_Event_203_resize 281218_Event_202_resize 281218_Event_201_resize 281218_Event_200_resize 281218_Event_199_resize 281218_Event_198_resize 281218_Event_197_resize 281218_Event_196_resize 281218_Event_195_resize 281218_Event_194_resize 281218_Event_193_resize 281218_Event_192_resize 281218_Event_191_resize 281218_Event_190_resize 281218_Event_189_resize 281218_Event_188_resize 281218_Event_187_resize 281218_Event_186_resize 281218_Event_185_resize 281218_Event_184_resize 281218_Event_183_resize 281218_Event_182_resize 281218_Event_181_resize 281218_Event_180_resize 281218_Event_179_resize 281218_Event_178_resize 281218_Event_177_resize 281218_Event_176_resize 281218_Event_175_resize 281218_Event_174_resize 281218_Event_173_resize 281218_Event_172_resize 281218_Event_171_resize 281218_Event_170_resize 281218_Event_169_resize 281218_Event_168_resize 281218_Event_167_resize 281218_Event_166_resize 281218_Event_165_resize 281218_Event_164_resize 281218_Event_163_resize 281218_Event_162_resize 281218_Event_161_resize 281218_Event_160_resize 281218_Event_159_resize 281218_Event_158_resize 281218_Event_157_resize 281218_Event_156_resize 281218_Event_155_resize 281218_Event_154_resize 281218_Event_153_resize 281218_Event_152_resize 281218_Event_151_resize 281218_Event_150_resize 281218_Event_149_resize 281218_Event_148_resize 281218_Event_147_resize 281218_Event_146_resize 281218_Event_145_resize 281218_Event_144_resize 281218_Event_143_resize 281218_Event_142_resize 281218_Event_141_resize 281218_Event_140_resize 281218_Event_139_resize 281218_Event_138_resize 281218_Event_137_resize 281218_Event_136_resize 281218_Event_135_resize 281218_Event_134_resize 281218_Event_133_resize 281218_Event_132_resize 281218_Event_131_resize 281218_Event_130_resize 281218_Event_129_resize 281218_Event_128_resize 281218_Event_127_resize 281218_Event_126_resize 281218_Event_125_resize 281218_Event_124_resize 281218_Event_123_resize 281218_Event_122_resize 281218_Event_121_resize 281218_Event_120_resize 281218_Event_119_resize 281218_Event_118_resize 281218_Event_117_resize 281218_Event_116_resize 281218_Event_115_resize 281218_Event_114_resize 281218_Event_113_resize 281218_Event_112_resize 281218_Event_111_resize 281218_Event_110_resize 281218_Event_109_resize 281218_Event_108_resize 281218_Event_107_resize 281218_Event_106_resize 281218_Event_105_resize 281218_Event_104_resize 281218_Event_103_resize 281218_Event_102_resize 281218_Event_101_resize 281218_Event_100_resize 281218_Event_099_resize 281218_Event_098_resize 281218_Event_097_resize 281218_Event_096_resize 281218_Event_095_resize 281218_Event_094_resize 281218_Event_093_resize 281218_Event_092_resize 281218_Event_091_resize 281218_Event_090_resize 281218_Event_089_resize 281218_Event_088_resize 281218_Event_087_resize 281218_Event_086_resize 281218_Event_085_resize 281218_Event_084_resize 281218_Event_083_resize 281218_Event_082_resize 281218_Event_081_resize 281218_Event_080_resize 281218_Event_079_resize 281218_Event_078_resize 281218_Event_077_resize 281218_Event_076_resize 281218_Event_075_resize 281218_Event_074_resize 281218_Event_073_resize 281218_Event_072_resize 281218_Event_071_resize 281218_Event_070_resize 281218_Event_069_resize 281218_Event_068_resize 281218_Event_067_resize 281218_Event_066_resize 281218_Event_065_resize 281218_Event_064_resize 281218_Event_063_resize 281218_Event_062_resize 281218_Event_061_resize 281218_Event_060_resize 281218_Event_059_resize 281218_Event_058_resize 281218_Event_057_resize 281218_Event_056_resize 281218_Event_055_resize 281218_Event_054_resize 281218_Event_053_resize 281218_Event_052_resize 281218_Event_051_resize 281218_Event_050_resize 281218_Event_049_resize 281218_Event_048_resize 281218_Event_047_resize 281218_Event_046_resize 281218_Event_045_resize 281218_Event_044_resize 281218_Event_043_resize 281218_Event_042_resize 281218_Event_041_resize 281218_Event_040_resize 281218_Event_039_resize 281218_Event_038_resize 281218_Event_037_resize 281218_Event_036_resize 281218_Event_035_resize 281218_Event_034_resize 281218_Event_033_resize 281218_Event_032_resize 281218_Event_031_resize 281218_Event_030_resize 281218_Event_029_resize 281218_Event_028_resize 281218_Event_027_resize 281218_Event_026_resize 281218_Event_025_resize 281218_Event_024_resize 281218_Event_023_resize 281218_Event_022_resize 281218_Event_021_resize 281218_Event_020_resize 281218_Event_019_resize 281218_Event_018_resize 281218_Event_017_resize 281218_Event_016_resize 281218_Event_015_resize 281218_Event_014_resize 281218_Event_013_resize 281218_Event_012_resize 281218_Event_010_resize 281218_Event_009_resize 281218_Event_008_resize 281218_Event_007_resize 281218_Event_006_resize 281218_Event_005_resize 281218_Event_004_resize 281218_Event_003_resize 281218_Event_002_resize 281218_Event_001_resize 281218_Event_296_resize 281218_Event_297_resize 281218_Event_298_resize 281218_Event_299_resize 281218_Event_300_resize 281218_Event_301_resize 281218_Event_302_resize 281218_Event_303_resize 281218_Event_304_resize 281218_Event_305_resize 281218_Event_306_resize 281218_Event_307_resize 281218_Event_308_resize 281218_Event_309_resize 281218_Event_310_resize 281218_Event_311_resize 281218_Event_312_resize 281218_Event_313_resize 281218_Event_314_resize 281218_Event_315_resize 281218_Event_316_resize 281218_Event_317_resize 281218_Event_318_resize 281218_Event_319_resize 281218_Event_320_resize 281218_Event_321_resize 281218_Event_322_resize 281218_Event_323_resize 281218_Event_324_resize 281218_Event_325_resize 281218_Event_326_resize 281218_Event_327_resize 281218_Event_328_resize 281218_Event_329_resize 281218_Event_330_resize 281218_Event_331_resize 281218_Event_332_resize 281218_Event_333_resize 281218_Event_334_resize 281218_Event_335_resize 281218_Event_336_resize 281218_Event_337_resize 281218_Event_338_resize 281218_Event_339_resize 281218_Event_340_resize 281218_Event_341_resize 281218_Event_342_resize 281218_Event_343_resize 281218_Event_344_resize 281218_Event_345_resize 281218_Event_346_resize 281218_Event_347_resize 281218_Event_348_resize 281218_Event_349_resize 281218_Event_350_resize 281218_Event_351_resize 281218_Event_352_resize 281218_Event_353_resize 281218_Event_354_resize 281218_Event_355_resize 281218_Event_356_resize 281218_Event_357_resize 281218_Event_358_resize 281218_Event_359_resize 281218_Event_360_resize 281218_Event_361_resize 281218_Event_362_resize 281218_Event_363_resize 281218_Event_364_resize 281218_Event_365_resize 281218_Event_366_resize 281218_Event_367_resize 281218_Event_368_resize 281218_Event_369_resize 281218_Event_370_resize 281218_Event_371_resize 281218_Event_372_resize 281218_Event_373_resize 281218_Event_374_resize 281218_Event_375_resize 281218_Event_376_resize 281218_Event_378_resize 281218_Event_379_resize 281218_Event_380_resize 281218_Event_381_resize 281218_Event_383_resize 281218_Event_384_resize 281218_Event_385_resize 281218_Event_386_resize 281218_Event_387_resize 281218_Event_388_resize 281218_Event_389_resize 281218_Event_390_resize 281218_Event_391_resize 281218_Event_392_resize 281218_Event_393_resize 281218_Event_394_resize 281218_Event_395_resize 281218_Event_396_resize 281218_Event_397_resize 281218_Event_398_resize 281218_Event_399_resize 281218_Event_400_resize

 694 total views,  2 views today

Facebook Comments