นครศรีธรรมราชมีอะไรโดดเด่น

เที่ยวนครศรีแบบสายมู เข้าวัดเข้าวา

 1. กราบพระบรมธาตุเจดีย์ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
 2. ขอพร-แก้บนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ สิชล
 3. กราบสรีระพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ที่วัดธาตุน้อย จันดี
 4. ไหว้พระโบราณ วัดท้าวโคตร
 5. กราบขอพรศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช
 6. เที่ยวอุทยานพระพุทธศาสนา ทุ่งใหญ่ ติดถนนเอเซีย
 7. เที่ยววัดเขาขุนพนม ตามรอยพระเจ้าตากสินมหาราช
 8. กราบแม่นางเลือดขาว วัดแม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่
 9. กราบศาลหลักเมืองขนอม

เที่ยวตลาด ถนนคนเดิน

 • เดินตลาดท่าเรียน ตลาดนี้จะเปิดช่วงเย็น วันอังคาร พฤหัสและ เสาร์อาทิตย์เวลาประมาณ 17:30-21:00
 • ตลาดริมกำแพงเมืองคอน ทุกวันเสาร์ บ่าย 3 เป็นต้นไป
 • ตลาดย้อนยุคปากพนัง ทุกวันอาทิตย์ ประมาณบ่าย 3 เป็นต้นไป
 • ตลาดเสาร์-อาทิตย์ ทุกวันสัปดาห์ ตั้งแต่เช้าตรู่ไปเกือบเที่ยง
Facebook Comments
Message us