ลานสกา | สภาทนายความภาค 8 อบรมความรู้แก่ประชาชน

สภาทนายความภาค 8 ร่วมกับเทศบาลลานสกาจัดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น.ที่หอประชุมเทศบาลตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดยนายยุทธนา เนติศุภชีวิน ประธานสภาทนายความภาค 8 และคณะกรรมการสภาทนายความภาค 8 ร่วมกับเทศบาลตำบลลานสกาโดยนายนภัทร สีใส นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา ได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายในการดำเนินชีวิตประจำวันและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมแก่ประขาชนในพื้นที่ ตำบลลานสกา มีผู้เข้าร่วมและให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก.

Yuttapong Pongyela Report

Facebook Comments
Message us