เลขานายก อบจ ติดตามการขุดลอกทางระบายน้ำ ขนอม

วันที่ 26 มีนาคม 2567 นายก กนกพร เดชเดโช มอบหมายว่าที่ ร.ต.พีรพันธ์ สุวรรณโอภาส ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิลป์ชัย สุนทรมัฏฐ์ เลขานุการนายก อบจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่อำเภอขนอม ติดตามการขุดลอกทางระบายน้ำ บริเวณหน้าฝ่ายแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อสาธารณะประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ตำบลอ่าวขนอม ต.อ่าวขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

Facebook Comments
Message us