เจ้าของฟาร์มกัญชาเมืองคอน โอดการเมืองทำให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติด

นายพิโชติ พลหาญ เจ้าของฟาร์ม “เรือนจำดอนกุลฟาร์ม 420 ” ในส่วนของร้านค้ามีผลกระทบโดยตรงอยู่แล้วในด้านค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเปิดค่าเช่าร้าน ค่าตกแต่งร้าน ค่าใบอนุญาติ ล้วนต้องใช้เงินในการดำเนินการอยู่แล้ว บางคนใช้เงินทุนเก็บที่สะสมมานำมาลงทุน บางคนกู้หนี้ยืมสินมาลงทุน ทำให้เขาเหล่านั้นตกเป็นเหยื่อของเกมการเมืองของผู้มีอำนาจแบบยุคใครยุคมันหรือ โดยไม่คำนึงถึงประชาชนว่าจะต้องแบกรับภาระหนี้สินอย่างไร มันไม่ถูกต้องถ้าให้ผมมอง
ส่วนผลกระทบทางอ้อมคือทางด้านความรู้สึก ก้คือมันเสียความรู้สึกและมีคำถามในใจมากมากมาย ไม่ใช่เท่าแต่ตัวผม อย่างเช่น
1:กัญชามีประโยชน์เป็นสมุนไพรที่ดีทางการแพทย์
2:กัญสามารถปลูกได้ด้วยลักษณะอากาศภูมิประของประเทศเราได้ดีทุกพื้นที่สามารถปลูกได้
3:ผู้ใช้กัญชาก็ไม่ค่อยจะสร้างปัญใดต่อสังคม
คำถามเหล่านี้มาเที่ยบกับเหล้า ที่อนุญาตให้จำหน่ายโดยถูกกฎหมายนี้มันต่างกันมาก ทั้งฉลากที่เขียนบอกอยู่แล้วว่า ก่อให้เกิด มะแร็ง ตับแข็งและโรคอื่นๆอีกมากมายไม่รวมทั้งภัยทางสังคือเมาแล้วขับ เมาแล้วทะเลาะวิวาทไม่มีข้อดีแม้แต่อย่างเดียว มีอยู่อย่างเดียวคือนายทุนและเจ้าสัวผลิตได้คนเดียวแค่นั้น
ส่วนข้อเรียกร้องคือ
1.อยากให้ยกออกจากบัญชียาเสพติด
2:ใช้กฎหมายควาบคุมพื้นที่ร้านค้าโซนนิ่งให้ชัด
3:ผู้ใช้อายุขั้นต่ำเท่าไหร่
4:หากร้ายค้าใดทำผิดก็ลงโทษปรับหรือยกเลิกใบอนุญาตแล้วแต่ความเหมะสม
สิ่งเหล่านี้เราสามารถสร้างกฎหมายมาควบคุมได้ไม่ใช่วันดีคืนดีจะยกเลิกก็ยกเลิกพอการเมืองเปลี่ยนอำนาจก็เปลี่ยนตามอำนาจไม่สนใจประชาชน อย่าเอาเกมการเมืองมาทำร้ายประชาชนเลย


………….. noknoy16 – รายงาน

Facebook Comments
Message us