BNK48 ร่วมกิจกรรมคืนความสุขให้กับผู้ประสบภัย

เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ศาลาประชาสันต์ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มศิลปิน BNK48 ร่วมกิจกรรมคืนความสุขให้กับผู้ประสบภัยพายุ “ปาบึก” แสดงมินิคอนเสิร์ตจากกลุ่มศิลปิน BNK48  และได้นำสิ่งของมาแจกให้กับน้องๆ ประชาชนผู้ประสบภัยด้วย

1aaa 1aDSL0043 1aDSL0044 1aDSL0100 1DSL0027 1DSL0028 1DSL0030 1DSL0031 1DSL0034 1DSL0035 1DSL0036 1DSL0037 1DSL0038 1DSL0039 1DSL0040 1DSL0045 1DSL0047 1DSL0048 1DSL0050 1DSL0051 1DSL0052 1DSL0053 1DSL0054 1DSL0055 1DSL0056 1DSL0057 1DSL0058 1DSL0059 1DSL0060 1DSL0061 1DSL0062 1DSL0065 1DSL0066 1DSL0067 1DSL0068 1DSL0069 1DSL0070 1DSL0071 1DSL0072 1DSL0073 1DSL0074 1DSL0075 1DSL0076 1DSL0077 1DSL0078 1DSL0079 1DSL0080 1DSL0081 1DSL0082 1DSL0083 1DSL0084 1DSL0085 1DSL0086 1DSL0088 1DSL0089 1DSL0090 1DSL0091 1DSL0092 1DSL0094 1DSL0095 1DSL0096 1DSL0097 1DSL0099 1DSL0101 1DSL0102 1DSL0104 1DSL0105 1DSL0108 1DSL0109 1DSL0110 1DSL0111 1DSL0113 1DSL0114

สนับสนุนการรีวิวเมืองนครโดย
– บ.สิงห์อรฉัตร จำกัด
– บ้านน้ำสิงห์
– คุณนนทิวรรธน์ นนทภักดิ์
– สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช
– 34action
– Boog bar
– Telemax Mobile & Net

Facebook Comments
Message us