นางดาน อลังการเมืองนคร

15 เมษายน 2019 | Slide, ปฏิทินนครศรีธรรมราช, ประชาสัมพันธ์
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

ประเพณีแห่นางกระดาน (หรือแห่นางดาน) เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีตรียัมปวาย หรือประเพณีโล้ชิงช้า ที่พราหมณ์ในนครศรีธรรมราชสมัยโบราณที่นับถือพระอิศวรเป็นเจ้าปฏิบัติกันมาในช่วงเดือนยี่ (หรือเดือนบุษยมาส) ของทุกปี เพิ่งจะเลิกไปเมื่อ พ.ศ.2503 แก่นแท้หรือหัวใจของประเพณีแห่นางกระดาน ก็คือการอัญเชิญเทพชั้นรองสามองค์มารอรับเสด็จพระอิศวรที่จะเสด็จลงมาเยี่ยมมนุษยโลกในช่วงวันขึ้น 7 ค่ำ ถึงวันแรมค่ำเดือนยี่ (รวมเวลาเสด็จมาเยี่ยม 10 ราตรี) เทพชั้นรองสามองค์ที่พราหมณ์ในนครศรีธรรมราชอัญเชิญมารับเสด็จนี้ คือ พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระธรณี และพระคงคา เทพดังกล่าวนี้จารึกหรือแกะสลักลงบนแผ่นไม้ขนาดกว้างหนึ่งศอก สูงสี่ศอก ชาวนครเรียกไม้แกะสลักดังกล่าวนี้ว่า “นางกระดาน” เมื่อถึงวันพิธีการพราหมณ์ก็อัญเชิญนางกระดานทั้งสามนี้มายังเสาชิงช้าในหอพระอิศวร เพื่อรอรับพระอิศวรที่จะเสด็จเยี่ยมโลกมาที่เสาชิงช้าดังกล่าว

 

aaaaaaaIMG_0125 aaaaaIMG_0133 aaaaaIMG_0300 aaaaIMG_0406 aaaIMG_0252 aaaIMG_0378 aaIMG_0064 aaIMG_0065 aaIMG_0067 IMG_0027 IMG_0031 IMG_0033 IMG_0035 IMG_0037 IMG_0039 IMG_0041 IMG_0043 IMG_0045 IMG_0049 IMG_0050 IMG_0052 IMG_0054 IMG_0056 IMG_0059 IMG_0061 IMG_0069 IMG_0071 IMG_0072 IMG_0074 IMG_0075 IMG_0077 IMG_0078 IMG_0080 IMG_0081 IMG_0082 IMG_0084 IMG_0086 IMG_0089 IMG_0090 IMG_0093 IMG_0095 IMG_0097 IMG_0101 IMG_0104 IMG_0107 IMG_0111 IMG_0115 IMG_0116 IMG_0117 IMG_0124 IMG_0127 IMG_0129 IMG_0134 IMG_0137 IMG_0141 IMG_0142 IMG_0145 IMG_0148 IMG_0151 IMG_0153 IMG_0159 IMG_0161 IMG_0162 IMG_0166 IMG_0171 IMG_0172 IMG_0175 IMG_0177 IMG_0178 IMG_0181 IMG_0183 IMG_0187 IMG_0190 IMG_0191 IMG_0192 IMG_0193 IMG_0194 IMG_0197 IMG_0202 IMG_0203 IMG_0204 IMG_0208 IMG_0214 IMG_0217 IMG_0221 IMG_0222 IMG_0223 IMG_0224 IMG_0225 IMG_0226 IMG_0227 IMG_0228 IMG_0229 IMG_0231 IMG_0233 IMG_0234 IMG_0236 IMG_0238 IMG_0239 IMG_0246 IMG_0260 IMG_0266 IMG_0271 IMG_0280 IMG_0290 IMG_0302 IMG_0317 IMG_0319 IMG_0400 IMG_0405

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook