จากพร้อมโปลีเทคนิค สู่วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์

ชื่อว่าโรงเรียนพร้อม หรือ โรงเรียนพร้อมโปลีเทคนิค คนนครศรีธรรมราชอายุ 35 ปีขึ้นไปน่าจะรู้จักกันพอสมควร จนหลายคนผ่านไปผ่านมาแถวที่ตั้งโรงเรียนเดิมเคยสงสัยเล่นๆว่าปัจจุบันเขาเปลี่ยนไปแบบใหน แอดมินจึงไปหาข้อมูลมาเล่าสู่กันฟัง

โรงเรียนพร้อมโปลีเทคนิค ก่อตั้งเมื่อปี 2522 โดย นางสาวพร้อม ณ นคร เปิดสอนในระดับวิชาชีพ

1

 

 

พ.ศ.2537 โรงเรียนพร้อมโปลีเทคนิคได้เปลี่ยนชื่อใหม่ เป็น โรงเรียนสุธรรมมนตรีเทคโนโลยี

2

ปี 2542 โรงเรียนสุธรรมมนตรีเทคโนโลยี ได้โอนย้ายเจ้าของจากนางสาวพร้อม ณ นคร ไปเป็น นายเทพบดี จิตต์สำรวย ยังคงเปิดสอนด้านพณิชยกรรม และ ช่างอุตสาหกรรม

3

และในปี 2542 นายเทพบดี จิตต์สำรวยก็ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนนครเทคนิค

4 5

และในปี 2559 โรงเรียนนครเทคนิคได้โอนย้ายให้กับ มูลนิธิรัชต์ภาคย์ โดยนายชัยวุฑ ตรึกตรอง และต่อมาในปี 2560 ได้เปลี่ยนชื่อจากนครเทคนิค เป็น วิทยาลัยรัชต์ภาคย์ ดำเนินการสอนพณิชยกรรมและช่างอุตสาหกรรม

6 7 8

Facebook Comments
Message us