PS Clinic และ SCG ท่าศาลา นำทอดกฐินวัดท่าลิพง เชียรใหญ่

31 ตุลาคม 2563 – วันนี้เป็นวันลอยกระทง และเป็นวันสุดท้ายของฤดูกฐินประจำปี 2563 แอดมินได้แอบตามคุณหมอส้ม แพทย์หญิงสวัชวัลน์ สุทธิฤทธิ์ ผู้บริหารของ PS Clinic  และ คุณศิวาภรณ์ ทรัพย์เกตโสภา ผู้บริหาร SCG  Home Solutionท่าศาลา พร้อมด้วยคณะ มุ่งหน้าสู่วัดท่าลิพง ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช กับการเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินปีนี้

ทอดกฐิน

งานบุญกฐินถือเป็นประเพณีในการปฏิบัติของคณะสงฆ์ ส่วนชาวบ้านนอกจากได้บุญแล้วก็ถือเป็นความบันเทิงรูปแบบหนึ่ง ในช่วงของการแห่ผ้ากฐินสม้ยก่อนก็จะเป็นรำกลองยาว แต่สำหรับวันนี้ ปี 2020 ทุกวัดมีการนำดนตรีสากลเข้ามามีบทบาทในการสร้างความบันเทิงให้กับผู้ร่วมขบวนแห่ ดังนั้น สีสันต่างๆก็จะเกิดขึ้นในช่วงแห่นี่แหละครับ ใครมีลีลาเด็ดก็งัดกันเอามาร่วมขบวน

ทอดกฐิน

ความสนุกสนานของขบวนแห่ ทุกคนแรงดีไม่มีตก แม้อากาศจะอบอ้าวมาก แต่ทุกคนก็รำวงกันครบ 3 รอบ ก่อนจะเข้าสู่ศาลาการเปรียญเพื่อทำพิธีถวายผ้ากฐินกันต่อไป

Facebook Comments
Message us