ชวนเที่ยวย้อนยุคงานวัดเก่าแก่แหล่งบ่มเพาะช่างศิลป์สำคัญของเมืองนครศรีธรรมราช

ชวนเหวนวัดจัน เที่ยววัดกันหวา…“เหวนวัดจัน”ชวนเที่ยวย้อนยุคงานวัดเก่าแก่แหล่งบ่มเพาะช่างศิลป์สำคัญของเมืองนครศรีธรรมราช

นี่คือบรรยากาศงานวัด ภายในวัดจันทาราม ที่ตั้งอยู่ใจกลางชุมชนท่าวัง-ท่ามอญ ย่านเศรษฐกิจที่สำคัญและเก่าแก่ของตัวเมืองนครศรีธรรมราช มานับร้อยปีบรรยากาศภายในวัดใช้ชื่องานว่า “เหวนวัดจัน” ซึ่งเป็นภาษาถิ่นที่มีความหมายว่า เที่ยวตระเวน หรือตรงกับภาษาใต้ที่เรียกว่า “เหวน” ท่ามกลางบรรยากาศของกุฏิเก่าแก่โบราณสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ถูกบูรณะรักษาไว้อย่างงดงามในแบบดั้งเดิมตามแบบสถาปัตยกรรมภาคใต้

สำหรับผู้ที่พยายามสร้างสวรรค์และฟื้นฟูวัดจันทาราม ให้กลับมามีบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายแบบดั้งเดิมคือ นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช และคณะทำงาน และคณะสงฆ์ สายเลือดชาวเมืองนครศรีธรรมราช ที่ร่วมกันศึกษาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวนครศรีธรรมราช ได้ริเริ่มหลังจากวัดแห่งนี้ถูกหลงลืมไปหลายสิบปีหรืออาจจะถึง 100 ปี แต่เดิมวัดจันทาราม หรือที่เรียกกันติดปากว่า “วัดจัน” คหบดี ชาวบ้านที่มีบุตรหลานเมื่อส่งมาเรียนในโรงเรียนตัวเมืองนครศรี และสนใจในเชิงช่างเช่นช่างไม้ ช่างโลหะวิจิตรศิลป์ จะนิยมส่งบุตรหลานมาอยู่วัดขัดเกลาบ่มเพาะและศึกษาวิชาช่างที่นี่ด้วยนายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช เปิดเผยว่าจริงๆแล้ววัดทุกวัดทั่วประเทศไทยเป็นขุมรวมของผู้คน และเป็นที่รวมของศิลปต่างๆเช่นที่วัดจันทารามเป็นขุมรวมของพระลาก งานศิลปต่างๆ ซึ่งหากช่วยกันรักษาช่วยกันฟื้นฟูวัดให้เป็นศูนย์รวมของชุมชนทำให้การรักษาความงดงามล้ำค่าของวัดและศิลปภายในวัดยิ่งยืนยาวออกไป

ในงาน “เหวนวัดจัน” นอกจากจะมีบรรยากาศเก่าๆราวกับย้อนไปในกาลก่อน ยังมีนิทรรศการช่างศิลป์ถิ่นนคร นำเอางานศิลป์เมืองนครเช่นเครื่องเงิน หรือเครื่องโลหะต่างมาจัดแสดง นอจากนั้นยังมีงานสร้างที่ทรงคุณค่าเช่นพระลากที่มีคติการสร้างเกี่ยวข้องกับสตรีที่เป็นบุคคลที่เคารพนับถือ มีวัตรปฏิบัติในการเกื้อหนุนทำนุบำรุงพุทธศาสนา มาเป็นพระลากคือพระปางยืนอุ้มบาตรในชื่อต่างๆที่มีการรังสรรค์เงิน ทองคำ มาหุ้มองค์พระอย่างสวยงามปราณีต และยังเป็นคดีความเชื่อว่าการสร้างพระพุทธรูปปางยืนอุ้มบาตร หรือที่เรียกว่าพระลากตามภาษาถิ่นนั้นจะหมายถึงการมุ่งสู่การหลุดพ้นและไปถึงในยุคพระศรีอาริยเมตไตรในกาลเบื้องหน้านั่นเอง.

ภาพ/ข่าว เสือหมอบแมวเซา

Facebook Comments
Message us