โครงการยกระดับเมืองและท้องถิ่นไทยให้เป็น Smart City

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

โครงการยกระดับเมืองและท้องถิ่นไทยให้เป็น Smart City


ด้วยเทคโนโลยีข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ นำ ‘Bedrock’ (เบดร็อค) แบ่งปันความรู้แนวทางการพัฒนาสู่การเป็น Smart City

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมทวินโลตัส ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมโครงการยกระดับเมืองและท้องถิ่นไทยให้เป็น Smart City ด้วยเทคโนโลยีข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ นำ ‘Bedrock’ (เบดร็อค) แบ่งปันความรู้แนวทางการพัฒนาสู่การเป็น Smart City พร้อมลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัล ข้อมูลเมือง ระหว่างบริษัทเอไอแอนโรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด กับ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เส้นทางสู่ Smart City เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และร่วมกิจกรรมเสวนา “ การขับเคลื่อน Smart City ด้วยเทคโนโลยีข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์
โดยมี นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิด

Loading

Facebook Comments
Message us