ผลการประกวด นางสาวไทยนครศรีธรรมราช 2566

การประกวด นางสาวไทยนครศรีธรรมราช 2566 จัดขึ้น ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครศรีธรรมราช โดยมีคณะกรรมการและผู้ชมเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย โดยผลการประกวดดังนี้

นางสาวไทยนครศรีธรรมราช 2566

นางสาวไทยนครศรีธรรมราช 2566 นส.อัญชิษฐา สุขสงค์ น้องบุษ อายุ 18 ปี กำลังศึกษา ม.6 รร.กัลยาณีศรีธรรมราช

รองอันดับ1 นส.สลินรัตน์ บุญช่วย น้องฟ้า อายุ 23 ปี ม.สวนดุสิต

นางสาวไทยนครศรีธรรมราช 2566

รองอันดับ2 นส.นลินี แค้นคุ้ม น้องใบบัว อายุ 23 ปี ป.ตรี ม.ราชภัฏสงขลา

นางสาวไทยนครศรีธรรมราช 2566

รองอันดับ3 นส.วรรณสวรรค์ มณีรัตน์ น้องแอล อายุ 19ปี ม.ราชภัฏนครฯ

นางสาวไทยนครศรีธรรมราช 2566

รองอันดับ4 นส.อัญชิสา สุวรรณรัตน์ น้องปิ่น อายุ 21 ปี ว.นาฎศิลป์พัทลุง

cr ป้ากาญจน์ มีดี

Loading

Facebook Comments
Message us